כל המוצרים

OUT OF STOCKמקרר יין בנוי 111 בקבוקים מבית Normande דגם: JC-280D DUAL ZONE
מקרר יין בנוי 116 בקבוקים מבית Normande דגם:  JC280S Single ZONEמקרר יין בנוי 116 בקבוקים מבית Normande דגם:  JC280S Single ZONE
מקרר יין בנוי 34 בקבוקים מבית Normande דגם: ND-35Sמקרר יין בנוי 34 בקבוקים מבית Normande דגם: ND-35S
מקרר יין בנוי 39 בקבוקים מבית Normande דגם: ND-46Dמקרר יין בנוי 39 בקבוקים מבית Normande דגם: ND-46D
מקרר יין בנוי 40 בקבוקים מבית Normande דגם: JC132 Single Zone
מקרר יין בנוי 46 בקבוקים מבית Normande דגם: ND-46Sמקרר יין בנוי 46 בקבוקים מבית Normande דגם: ND-46S