Posted in

קוטל יתושים

Posted in

מלבד החום הכבד שמביא איתו הקיץ אנו נאלצים להתמודד לא פעם עם מטרד היתושים ושאר מזיקים מעופפים.
בבתים ובתי עסק רבים הופכת ההתמודדות עם היתושים ועקיצתם לכזו הדורשת שימוש בכל אמצעי שרק ניתן
ובתוכו את מכשירי קוטלי היתושים.

מי שעוקצות אותנו אלו בעצם היתושיות. עקיצתן נעשית על מנת למצוץ דם והן מעבירות חומר המונע את קרישתו
באזור העקיצה. ניתן להבחין בעקיצה תוך מספר דקות וזאת למול תפיחתה ובכך שהיא גורמת לתחושת גירוד במשך
מספר ימים. עקיצתה של היתושית יכולה להיות להעביר מחלות שונות היכולות לגרום במקרים אחדים למלריה, וירוס
קדחת הנילוס המערבי ועוד.

מעבר לפעילות המונעת שנעשית במסגרת רשויות ועיריות רבות, קיימים בתים פרטיים ובתי העסק אשר סובלים בחלק
מסוים של השנה ממכת יתושים. מעבר לאפשרות להגן על עצמנו מהעקיצות באמצעות תכשירים אותם ניתן למרוח על
מקומות חשופים על גופנו, נרצה כמובן להשתמש בכלים נוספים אשר יכולים להיות יעילים דוגמת קוטל יתושים אותו
ניתן למצוא אצלנו ב-Normande.

מכשיר קוטל יתושים, שאף נקרא גם קטלן, מושך אליו יתושים ומיני חרקים מעופפים אחרים הנמשכים באופן טבעי
למקורות אור. במכשיר נמצאות נורות פלורוסנט המושכות את המעופפים לתוך המכשיר, שם הן מחושמלות באמצעות
רשת מתכת המחוברת למקור מתח חשמלי ברגע שהם יוצרים איתה מגע.

על מנת לשמור על בטיחותנו עשוי קוטל היתושים מרשת מגן פלסטית חיצונית או מתכת מוארקת וזאת בכדי למנוע מגע
ישיר שלנו ברשת המתכת הפנימית, שמחוברת כאמור למקור מתח חשמלי וזאת בכדי שנמנע אנחנו מהתחשמלות.
בחלק מדגמי קוטל היתושים ניתן ליהנות מקוטל יתושים הפולט פחמן דו חמצני ואת החומר אוקטנול, זאת בכדי לדמות
ריחם של בני האדם ובכך למשוך למכשיר יותר יתושים ומעופפים נוספים שעשויים לעקוץ אותנו.

כמו בכל קנייה של מכשיר חשמלי אנו ב- Normande ממליצים על קריאה של הוראות הבטיחות והתפעול המפורטות בכל
דגמי קוטלי היתושים. לא כן, כשמדובר במכשירים חשמליים חשוב להרחיקם מהישג ידם של ילדים כשיש לדאוג ולתלות
את קוטל היתושים בגובה שאליו ילדים לא יוכלו להגיע בכוחות עצמם.

חלק חשוב בתחזוקת המכשיר נוגע לניקיונו. כל פעולה של ניקיון או תיקון יש לעשות כמובן מבלי שהמכשיר מחובר לחשמל.
רוב רובם של המכשירים מיועדים לשימוש בתוך מבנים סגורים או פתוחים למחצה ולא באוויר הפתוח. בכל מקרה של בעיה
או פגם במכשיר לאחר פתיחת האריזה יש ורצוי ליצור קשר טלפוני עם היצרן וזאת על מנת לבחון תקינותו ובמידת הצורך
יוחלף קוטל היתושים במכשיר חדש ותקין.

סל הקניות 0