Posted in

מייבש כביסה

Posted in

לא רק בקיץ, אלא בימים רבים לאורך עונות השנה, השמש בישראל מפציעה במשך שעות רבות. הדבר מקל כמובן על תהליך
ייבוש הכביסה ורבים מנצלים את השמש לייבש הבגדים בדרך זו. עם זאת, מייבש הכביסה עדיין מתקבל בברכה בבתים רבים
לצורך ייבוש כביסה בכמות גדולה ובאופן מידי.

בעת רכישה של מייבש כביסה חדש חשוב לקחת בחשבון אודות גודל המשפחה, צפי לתדירות השימוש במייבש הכביסה ואיתו
לבחינה מקרוב של צריכת החשמל של כל מכשיר המוצע לנו. את הנתון אודות צריכת החשמל ניתן לראות לרוב על גבי מדבקה
הנמצאת בקדמת המכשיר ולבטח בספר הוראות השימוש.

כיום ניתן ליהנות משלושה מייבשי כביסה שונים. האחד הינו מכשיר המוציא החוצה את הלחות ובו גוף החימום מייבש את האוויר
המוזרם פנימה, כשליציאת האוויר אחראי מסנן אוויר. למייבש זה יש צורך בצינור המועבר דרך פתח בבית כלפי חוץ.

סוג נוסף של מייבש כביסה הוא מייבש באמצעות עיבוי. כאן האוויר היבש אינו יוצא החוצה אלא עובר דרך מעבה שבעזרתו
נאספים מים אל מכל האיסוף או זורמים באופן ישיר לתוך מערכת הביוב. כאן מדובר במייבש כביסה שלא זקוק לצינור המוציא
אוויר החוצה ולכן אין חובה במיקומו ליד פתח או חלון בבית. חשוב לזכור, שלעומת מייבשי כביסה אחרים, עלותו של מייבש
באמצעות עיבוי וצריכת החשמל שלו גבוהים יותר מהדגמים האחרים.

הסוג הנוסף הוא מייבש כביסה המשולב יחד עם מכונת הכביסה. במכשירים אלו מתאפשר לאחר תהליך הכיבוס להפעיל תוכנית
ייבוש למחצית מייבוש הכביסה. הדבר מאפשר כמובן חיסכון רב בחלל, קונסטרוקציה למייבש הכביסה והאפשרות לשלב בין ייבוש
במכונה לייבוש בעזרת קרני השמש. משפחות לא גדולות מעדיפות לרוב את אותו מכשיר משולב.

מעבר למה שצוין קודם במאמר בעת רכישה של מייבש כביסה חשוב לתת את הדעת למספר פרמטרים ומאפיינים נוספים.

ייבוש הכביסה בפרקי זמן: לרוב מייבשי הכביסה קיימת האפשרות של ייבוש הכביסה על פי טיימר אותו ניתן לקצוב מראש.
במייבשי כביסה אחרים ניתן אף ליהנות בנוסף לטיימר למערכת חכמה של ייבוש לפי הזמן. למערכת זו היכולת לזהות מתי הכביסה
יבשה על פי הגדרות שאנו קובעים לה ובכך מפסיקה פעילותה ברגע שהכביסה הגיע לאותה רמת ייבוש.

התראה קולית: פרמטר נוסף שיש וחשוב לקחת בחשבון. ההתראה הקולית במייבש הכביסה בעצם מודיעה לנו על סיום פעולת
הייבוש. ההתראה מאפשרת לרבים להמשיך במטלות הבית מבלי הצורך לבדוק מתי סיים מייבש הכביסה פעילותו.

קיבולת: ברוב מייבשי הכביסה הקיבולת האפשרית היא עד 5 ק"ג. כפי שצוין קודם, במייבש הכביסה המשולב קיבולת הכביסה
חצויה וניתן לבצע ייבוש לכמות של 2.5 ק"ג.

צריכת חשמל: ברוב מייבשי הכביסה צריכת החשמל נעה בין 2.7 קוט"ש ל-3.7 קוט"ש וזאת בהתאם לדגמים השונים ותכניות
הייבוש השונות. יש כמובן לשאוף לאותם דגמים העונים על צרכי המשפחה זאת תוך מציאת הדגם בעל הצריכה הנמוכה מביניהם.

סל הקניות 0